Van humanoïde naar mens: de evolutie van AI

Trends / Technologie
Maskot
1301426528
Sandra Michalska
jul 7, 2022
Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) heeft al tientallen jaren tot de verbeelding geleid. Gezien als de ultieme antagonist in Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey, de mensheid tot slaaf gemaakt in The Matrix, of, meer recentelijk, als misleidende humanoïde in Ex‑Machina, is AI een klassieke referentie geworden in de popcultuur. De overvloed aan AI‑vertegenwoordigingen in de moderne popcultuur roept de complexe relatie op die mensen met machines delen. Huidige status? Het is ingewikkeld. Onze eigen consumentengegevens van VisualGPS onthullen gemengde gevoelens: 50% van de Europeanen ziet AI als versterking en 50% als een bedreiging.

Voor organisaties is deze relatie veel minder ingewikkeld. Tegenwoordig is AI‑adoptie wijdverspreid na jaren van vooruitgang en de voordelen voor organisaties zijn aanzienlijk. Gezien het feit dat de Europese uitgaven aan kunstmatige intelligentie in 2025 meer dan $ 50 miljard zullen bedragen1, is het geen verrassing dat het AI‑effect even exponentieel is in beelden. Volgens ons recente onderzoek is de vraag naar AI‑content in de Europese technologiesector de afgelopen vijf jaar 34 keer zo groot geworden.
De interesse is reëel. Ondanks de snelle adoptie en de headlines in marketingmateriaal blijft AI als visueel onderwerp echter een uitdaging. De onzichtbare en raadselachtige aard van AI maakt het onmerkbaar voor technische merken die door de jaren heen vergelijkbare visuele tropen volgen.
Dromen androids van digitaal gegenereerde gegevens?
U heeft waarschijnlijk AI‑nieuwsartikelen gezien, geïllustreerd met cliché humanoïde representaties van AI. U heeft waarschijnlijk het beroemde paneel van de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan gezien, dat de hand van God laat zien, die zich uitstrekt om leven te geven... aan een robot. Antropomorfiserende robots waren de belangrijkste manier waarop merken AI vijf jaar geleden afbeeldden, en om het een menselijk gezicht of lichaam te geven was een eenvoudige visuele manier om het te ontrafelen. Maar zelfs met menselijke kenmerken reproduceerde de visuele representatie van AI nog steeds visuele codes die bekend zijn van sommige van de science‑fiction‑oeuvres—robots in koude en onmenselijke omgevingen.

In 2021 is de visuele taal rond AI radicaal anders. Het humanoïde beeld dat in 2016 zo populair was, is nu vervangen door beelden van digitaal gegenereerde gegevensstromen, holografische hersenen en verlichte moederborden. Van super‑robots tot ambient tech, van antropomorf tot abstract, AI wordt nu gezien als een alomtegenwoordige gegevensstroom, die onvermoeibaar op de achtergrond werkt. Als digitaal gegenereerde beelden overheersen, overheersen de klassieke blauwe en zwarte tinten verrassendere kleurenpaletten. Bijna 8 op de 10 beelden zijn futuristische concepten die blauw als primaire kleur gebruiken, die snelheid, verbinding en technische bekwaamheid oproepen.

Tussen robots en blauwe gegevensstromen ontbreekt echter nog steeds de visuele taal rond AI, het essentiële ingrediënt: mensen zijn meestal afwezig. Hoewel onze aandacht gericht is op robots, snelheid, verbinding of de technologie zelf, zijn de populaire beelden losgekoppeld van de belangrijke maatschappelijke implicaties van AI.
Tenslotte menselijk
Waarom is het belangrijk? Omdat de technologiesector de kracht en verantwoordelijkheid heeft om AI‑technologie vorm te geven op manieren die iedereen ten goede kunnen komen. Daarom is het essentieel om bewust inclusief te zijn in de vormgeving en te laten zien wie vertegenwoordigd is met betrekking tot AI. De afgelopen jaren is er veel geschreven over algoritmische vooroordelen. Door het werk van Joy Buolamwini en de Algoritmische Justice League leren we dat, Wie codeert belangrijk isom onbevooroordeelde AI te creëren. Tenzij de technologiesector zich inspant om hun onbewuste vooroordelen te decoderen, zullen ze vooroordelen repliceren in elke technologie die ze creëren.

Hoewel we weten dat de technologiesector stereotypen niet bewust in stand houdt, blijkt uit onze nieuwste analyse van beelden die door de Europese technologiesector worden gebruikt dat onbewuste vooroordelen bestaan in hun visuele keuzes. Vrouwen hebben bijvoorbeeld 33% minder zichtbaarheid in programmering of IT‑banen dan mannen. Mensen buiten binaire genderidentificatie zijn sterk ondervertegenwoordigd. De meeste populaire, op mensen georiënteerde beelden richten zich op witte mensen. Als we teruggaan naar referenties van science‑fiction, betoogt het artikel “The Whiteness of AI”3 dat de beelden van kunstmatige intelligentie‑humanoïden in de popcultuur als overwegend wit een aantal gevolgen kunnen hebben, waaronder het uitwissen van etnische, seksuele, gender‑ of sociale diversiteit. De vertegenwoordiging van AI als witte humanoïden situeert machines in een machtshiërarchie, met name boven momenteel gemarginaliseerde groepen.4

Hoe zal de visuele taal van AI zich in de toekomst ontwikkelen? Als AI iedereen belooft te helpen, zal de logische evolutie een meer gegronde weergave zijn, die de samenwerking tussen AI en de mensheid benadrukt. Tegenwoordig wordt AI getoond als een afzonderlijke of zelfs onafhankelijke entiteit, wat verre van geruststellend is voor degenen die een negatieve perceptie van AI hebben ontwikkeld, wat toevallig de helft van de Europese samenleving is. Dus bij het visualiseren van AI is het belangrijk om inclusieve beelden te kiezen die transparantie en AI‑voordelen voor alle mensen benadrukken. Algoritmische vooroordelen zijn een probleem en de oorzaak van het probleem is niet technologisch, maar sociaal. Als alle technologiemerken zich inzetten voor het ontmantelen van onbewuste vooroordelen, moeten we gerustgesteld zijn over onze toekomstige relatie met machines.
[1] Europese uitgaven aan kunstmatige intelligentie zullen in 2022 $ 22 miljard bereiken, ondersteund door sterke investeringen in bankieren en productie, zegt IDC (International Data Corporation)
[2] Leiding geven aan een culturele beweging naar rechtvaardige en verantwoordelijke AI (Algoritmische Justice League)
[3] Cave, S., Dihal, K. The Whiteness of AI. Philos. Technol. 33, 685–703 (2020). (Philosophy and Technology)
[4] Ibid.
Financiële dienstverlening: Visual Insights voor Europa