Evolutie van het welzijn van senioren

Trends / Gezond leven
MoMo Productions
1209971433
Jacqueline Bourke
jun. 10, 2020
Mensen boven de 50 zijn een belangrijke doelgroep die een gezond en vol leven vertegenwoordigen. Hoewel mediapercepties vaak de Millennials afbeelden als doelbewust en ambitieus, zijn het de Boomers die wellicht het goede voorbeeld geven. Ons laatste Visual GPS‑onderzoek wees aan dat het 40% waarschijnlijker is dat Boomers zeggen dat ze bewuste en gerichte keuzes maken dan Gen Z. Er is een duidelijk verband tussen het belang van leven volgens je eigen principes en leeftijd. Twee derde van de ondervraagde Boomers antwoordde weloverwogen en bewuste keuzes te maken, tegenover 53% van Gen X, 46% van Millennials en slechts 34% van Gen Z.

De Boomer‑generatie wordt echter vaak weggelaten uit visuele verhalen over welzijn. Als ze wel voorkomen in het verhaal, worden ze vaak afgebeeld als vervreemd, afhankelijk en passief. Een recent onderzoek van de AARP over de vertegenwoordiging van leeftijden in het medialandschap toont aan dat hoewel 50‑plussers volop deelnemen aan hun gemeenschappen, zeven van de tien beelden van 50‑plussers deze groep weergeven als vervreemd van de rest van de wereld, ‑–alleen, afhankelijk, zittend naast iemand die “hen” verzorgt, – zoals een partner, begeleider of medische zorgverlener.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert een belangrijke wereldwijde campagne tegen ouderendiscriminatie. Ouderendiscriminatie heeft vergaande negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van oudere volwassenen.Het is nu belangrijker dan ooit om de beelden van 50‑plussers te veranderen, zodat we de percepties over het verouderen drastisch kunnen veranderen. Het is tijd om de bewuste Boomers op de voorgrond te plaatsen in merkcommunicatie en hun authentieke, multidimensionale, dynamische en gezonde manier van leven weer te geven.
Bij Getty Images zien we een jaarlijkse toename in zoekopdrachten naar beelden die gezonde senioren weergeven. Er was bijvoorbeeld een toename van 94% in zoekopdrachten naar 'sportende senioren'. 'Actieve senioren' steeg met 113%, 'wandelende senioren' nam 169% toe en 'gezonde senioren' steeg met 219%. Als we kijken naar wat onze klanten downloaden, zien we dat de grote meerderheid van de visuele beelden van senioren en welzijn te maken hebben met fysieke gezondheid en fitness.

Het wereldwijde symbool voor welzijn is yoga. Yoga voor senioren wordt vaak alleen of in stellen gedaan, dus we willen onze contributors aanmoedigen om meer toegankelijke yogabeelden te creëren, in een groep of sociale omgeving, zowel persoonlijk als online, samen met andere welzijnssituaties waarin aan lichaamsbeweging wordt gedaan. Onze bestverkopende afbeelding van vrouwen in 2018 was van een groep oudere vrouwen die samen een yogales deden. De essentie van al deze welzijnsbeelden is dat ze een innerlijke vreugde, levensgeluk en vriendelijkheid uitstralen.
Welzijn is echter veel meer dan fysieke gezondheid en fitness. Emotioneel en geestelijk welzijn is een belangrijk streven van veel 50‑plussers om beter met hun emoties om te gaan, productieve gewoontes te cultiveren, meer te genieten van sociale interacties en stress te verminderen. Een holistische gezondheid heeft ook aandacht voor hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen, bewust kunnen leven en trouw kunnen blijven aan onszelf. Een ander aspect van emotionele gezondheid is hoe we omgaan met de wereld om ons heen. Denk aan visuele verhalen van 50‑plussers in een emotioneel gezonde relaties, de mogelijkheid om te accepteren zonder oordelen en bewuste keuzes om deze doelen te bereiken. Onze emotionele gezondheid gaat erop vooruit als we samenzijn met de mensen van wie we houden.

Onze verouderende bevolking over de hele wereld zal de komende decennia met toenemende intensiteit de drijvende kracht zijn achter dit streven naar welzijn. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat de bevolking boven de zestig bijna zal verdubbelen tot 2050, van 12% tot bijna 25% van de wereldbevolking. Dit jaar zijn er al meer 55‑jarigen dan 5‑jarigen op de wereld en oudere consumenten vertegenwoordigen een geschatte koopkracht van $ 15 biljoen.

Het is tijd om de bewuste Boomers op de voorgrond te plaatsen in merkcommunicatie en hun authentieke, multidimensionale, dynamische en gezonde manier van leven weer te geven.
Dus vergeet niet om deze bewuste senioren op de voorgrond te plaatsten in uw projecten. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor om met onze visuele communicatie ouderendiscriminatie tegen te gaan en het stereotype van de vervreemde, afhankelijke en passieve senior te doorbreken om zo het welzijn van oudere generaties te bevorderen. Kies voor authentieke en multidimensionale vertegenwoordigingen van 50‑plussers, een demografische groep met zeer veel diversiteit.Draag bij aan onze visuele verhalen over fysieke gezondheid met beelden van actieve oudere consumenten. Vergeet niet om een holistische vorm van welzijn af te beelden, met onder meer voorbeelden van geestelijk, emotioneel, spiritueel en lichamelijk welzijn. Benadruk de band met de gemeenschap en het samenzijn. – Dit is momenteel natuurlijk anders dan normaal, maar er komt een einde aan de pandemie en deze beelden zullen herkenbaar blijven voor uw doelgroep van 50‑plussers.
Het visualiseren van mentale gezondheid