Verpakte consumptiegoederen in 2022

Trends / Authenticiteit
Maskot
1304186436
Sandra Michalska
feb 1, 2022
We herinneren ons allemaal nog de foto’s van de lege supermarktschappen aan het begin van de pandemie, nadat iedereen toiletpapier en pasta had ingeslagen. Sindsdien ziet de snelbewegende sector van consumptiegoederen dat mensen hun gedrag blijven bijstellen in een uitermate hoog tempo. Bij Getty Images begrijpen we als geen ander dat beelden invloed heeft op houdingen en beslissingen van consumenten, middels onze vier visuele krachten van ons Visual GPS: Duurzaamheid, Technologie, Welzijn en Authenticiteit1. We noemen deze factoren Krachten omdat ze op een krachtige manier het gedrag van mensen beïnvloeden. In de afgelopen jaren hebben deze krachten het visuele landschap binnen alle sectoren beïnvloed en de Consumer Packaged Goods (CPG) of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) was daarin geen uitzondering.

Aangezien consumptiegoederen essentieel bleven voor het dagelijks leven van Europeanen’, is de manier waarop ze denken, handelen en consumeren, voorgoed veranderd. Dus hoe vertaalt deze realiteit zich naar de lange termijn, en wat betekent dit voor communicators en marketeers in de CPG‑sector? We hebben meer dan twee jaar lang kunnen nadenken over hoe ‘het nieuwe normaal’ eruit zou zien, en ons doorgaande Visual GPS onderzoek helpt merken te begrijpen hoe de nieuwe prioriteiten van consumenten de beeldtaal van CPG‑merken beïnvloeden.
Duurzaamheid is het nieuwe selling point
De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben het bewustzijn bij consumenten vergroot’ met betrekking tot de menselijke invloed op de natuur. Als de toenemende vraag naar duurzame boodschappen laat zien, is het visualiseren van duurzaamheid middels smeltende ijskappen en herbruikbare rietjes niet langer voldoende. Ons research onthult dat CPG de personen die de beslissingen maken in Europese huishoudens omtrent consumptiegoederen, zich aangetrokken voelen tot visuals die levendig, informatief en actiegericht zijn. Verder onthult Visual GPS dat consumenten liever shoppen bij merken die zich inzetten om ecovriendelijk te zijn, alleen de vraag is: hoe ziet dit eruit? Aangezien CPG marketeers van alles weten over de levenscycli, is het ook belangrijk om beelden van voor en na het leven van een product te tonen. Van ethisch verantwoorde oogsten tot lokale productie, van duurzame verpakkingen tot upcycling, consumenten willen zien hoe de duurzame reis van de producten die ze kopen eruitziet, van het begin op de boerderij tot de ge‑upcyclede fase.
Een snelle, digitale transformatie
Fysiek, digitaal, sociaal, games of in de metaverse – in 2022, vond commercie overal plaats en verloopt die sneller en gestroomlijnder dan ooit. Volgens Visual GPS, gebruikt 6 op de 10 Europeanen hun mobiele telefoons nu meer dan ooit voor betalingen en en transactie. En nu commercie via omnikanalen steeds realistischer wordt, groeit ook de noodzaak voor een digitale infrastructuur die deze groei ondersteunt. Bij Getty Images zien we dit terug in de zoekopdrachten naar visuals rond klantenervaringen als “online betalingen” of “omnichannel” maar ook van innovaties als “data analytics”, “automatisering” of “machine learning”. Maar het illustreren van digitale innovaties is altijd complex en gevarieerd, zeker in tijden van raadselachtigheid rond data. Al waardeert bijna de helft van de Europeanen het gemak dat technologie met zich meebrengt, willen ze ook meer controle over wie hun data gebruikt en hoe die wordt ingezet. Merken kunnen deze kloof overbruggen door met transparante visuals te communiceren, waarin ook het gemak wordt uitgelicht dat technologie teweegbrengt. 
Proactief welzijn
Historisch gezien worden beelden rond welzijn vaak geassocieerd met spa’s, yogacentra of exclusieve huidverzorging. Maar de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben duidelijk gemaakt dat welzijn verdergaat dan schoonheidsrituelen voor de elite. Van mindfulness tot mentale gezondheid op de werkvloer, ons Visual GPS research laat zien dat de belangrijkste shift na de pandemie is dat mensen hun mentale en fysieke gezondheid meer waarderen. In een gepolariseerde samenleving, vormen gezondheid en welzijn een universele waarheid waar alle consumenten in geloven. Daarom moet ieder merk nu vanuit welzijn denken. Daarnaast laat ons onderzoek naar populaire visuals zien dat welzijn vandaag de dag wordt gezien door een bredere lens. De focus is nu holistischer en neemt ook fysiek, mentaal, emotioneel, financieel en collectief welzijn mee die beschikbaar is voor iedereen.

Dus wat betekent dit voor CPG‑merken? Allereerst betekent de focus op welzijn het tonen van de holistische voordelen van het gebruik van een product. Daarnaast is het welzijn van uw werknemers steeds belangrijker voor het imago van uw merk2. In het tijdperk van de Great Resignation, zijn 8 op de 10 niet van plan om bedrijven te steunen die zich onethisch en oneerlijk gedragen tegenover hun werknemers.
Dus denk eraan uw team te laten zien buiten vergaderingen, tijdens de lunch, een powernap of een korte pauze achter de schermen. Dit nieuwe tijdperken van hybride werk vraagt om een nieuwe werkcultuur, waarin het welzijn van de werknemers een integraal onderdeel is van het imago van een merk.
De waarheid achter onbewuste vooroordelen
Duurzaamheid, technologie en welzijn zijn allemaal belangrijker geworden voor consumenten vanwege de pandemie, en Visual GPS onthult dat beelden van mensen die op hen lijken hen tot actie aanzet. Onze beeldtest met beslissingsmakers in huishoudens wat betreft consumptiegoederen toont aan dat ze zich aangetrokken voelen tot authentieke en inclusieve weergaven van mensen. De consumptiegoederensector staat bekend om de progessieve boodschappen en de beweging richting inclusiviteit, en geroemde campagnes als Hair Has No Gender3 in het VK of Rexona’s Degree Inclusive4 die de eerste aanpasbare deodorant ter wereld introduceerde—zijn daar slechts twee voorbeelden van.

Maar ondanks deze inspanningen, vindt slechts 2 op de 10 Europeanen dat merken veel diversiteit tonen in hun communicatie. En ons research naar populaire CPG‑thema’s als eten, beauty of woonverzorging laten nog altijd veel onbewust vooroordelen zien, ondanks de vooruitgang van de afgelopen jaren. Zo zijn vrouwen twee keer zo vaak te zien tijdens het uitvoeren van huiselijke activiteiten als schoonmaken of wassen. Ze worden ook vaker alleen getoond in de keuken of tijdens het bereiden van eten, terwijl mannen vaker de host zijn van leuke etentjes met families en vrienden. Verhalen rond trans personen en non‑binaire mensen ontbreken in populaire CPG‑gerelateerde scenario’s. Bewustwording over vooroordelen is de eerste stap in het ombuigen van schadelijke stereotypes, en ons nieuwste research op dit gebied laat zien waar de mogelijkheden voor vooruitgang liggen binnen de CPG‑categorieën, zodat u meer interactie met uw klanten krijgt. Het is tijd voor de waarheid achter onbewuste vooroordelen.
Een einde maken aan leeftijdsdiscriminatie in sport