Gereedschapskist voor diversiteit, gelijkheid en inclusie

Collecties / Onze partnerschappen
Sarah Mason
1312297242
Rebecca Swift
okt 21, 2021
Getty Images is een samenwerking aangegaan met Citi, de grootste bank ter wereld om een unieke gereedschapskist te ontwikkelen die de enige in zijn soort is, voor marketeers en communicatie‑afdelingen over de hele wereld, binnen verschillende sectoren, om zo meer authentieke representatie in de wereld van reclame aan te zwengelen.
Waarom nu?
Het Creative Insights team van Getty Images onderzoekt al meer dan 20 jaar lang het belang van authentieke representatie. Al zijn de behoeftes van onze klanten gedurende die periode veranderd, de roep om de wereld op een authentieke manier te visualiseren is alleen maar sterker geworden. Nu bedrijven transparanter zijn geworden, hebben klanten ook hogere verwachtingen dan ooit tevoren als het gaat om de merken waar ze klant van zijn. Ons Visual GPS research toonde dit jaar toonde aan dat 72% van de klanten verwachten dat de merken waar ze producten van kopen diversiteit en inclusie ondersteunen, terwijl 80% loyaal is aan merken die hun waarden ondersteunen. Deze percentages zijn nog hoger onder jongere generaties.

Onze eigen data toont ook aan dat klanten op zoek zijn naar een inclusievere blik op de mensheid. In de afgelopen 12 maanden werd drie keer zo vaak gezocht op thema’s rond diversiteit en inclusief als in de voorafgaande periode.

In de tussentijd hebben we voortdurend gewerkt aan het maken en testen van content en hebben we samengewerkt met andere organisaties om regels voor makers en klanten op te stellen. Met die kennis hebben we collecties gecreëerd die stereotypes onderscheiden en doorbreken.

Richtlijnen en collectie die nu beschikbaar zijn:
Gender, leeftijd, etniciteit, lichaamsbeperkingen en seksuele orientatië.
Terwijl we onszelf en onze makers probeerden te stimuleren op een andere manier na te denken over representatie, was de volgende stap in dit project om nauwkeuriger te kijken naar identiteit. We hebben allemaal verschillende identiteiten die reflecteren wie we zijn op verschillende momenten en die combinatie aan identiteiten maken ons trots. Maar we weten dat we groepen zijn in onze samenleving die te maken hebben met vooroordelen en discriminatie (en dit speelt een grotere rol als een individu of groep tot meerdere minderheden behoort). We weten dat als het aankomt op beeld, de identiteiten die vaker worden gerepresenteerd vaak niet aansluiten op de precieze samenstelling van de demografie.

Getty Images en Citi hebben in samenwerking een Diversiteit, Rechtvaardigheid en Inclusie‑gereedschapskist samengesteld om de wereld van visuele communicatie te bekijken door de lens van identiteit. Deze gereedschapskist zal worden verspreid onder leden van de marketing‑ en communicatieteams binnen 10 verschillende markten, beginnend in de VS. Iedere gereedschapskist zal worden ondersteund met lokale data en inzichten rond klanten, rekening houdend met culturele en regionale nuances en stereotypes. Gebruikmakend van onze eigen data en onderzoek naast de culturele inzichten van Kantar, hebben we gekeken naar zeven belangrijke identiteitsfactoren: Etniciteit, gender, lichaamsbeperking, lichaamstype, leeftijd, seksuele oriëntatie en religie (in sommige landen hebben we daar de socio‑economische status aan toegevoegd).

Deze gereedschapskisten zijn samengesteld door belangrijke vragen te stellen – Wat zien we, wat is de bevolkingssamenstelling en het psychografische landschap van het land en waar liggen de kansen voor bredere representatie? De resultaten waren soms verrassend maar ze hebben geleid tot een heldere routekaart voor het visuele landschap. Volledige toewijding aan diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie draait niet alleen om de vraag of bepaalde identiteiten worden gerepresenteerd maar ook om de vraag hoe die worden gerepresenteerd.
De eerste gereedschapskist voor de VS is hieronder beschikbaar om te downloaden ‑ andere landen zullen volgen.

We kijken ernaar uit dit gesprek te blijven voeren…
Menopauze: Betere representatie